PUP and Emergency Tax – Dlaczego płacimy większy podatek?
Opublikowane dnia: 08/04/2021

Czy pobierałeś PUP lub pracodawca korzystał z programów pomocy Covid-19?

Tysiące z nas otrzymało niemiłą noworoczną niespodziankę ze strony Revenue – wezwanie do zapłaty podatku na podstawie pieniędzy, które otrzymałeś w ramach różnych państwowych programów wspierających pandemię COVID-19 w Irlandii.

Od marca ubiegłego roku duża część siły roboczej uczestniczyła w programie tymczasowego dodatku do wynagrodzenia (TWSS) lub korzystała z zasiłku dla bezrobotnych w związku z pandemią (PUP), kiedy został wprowadzeni przez państwo. Wiele osób wyobrażało sobie, że programy po prostu pomogły im w wypłacie pensji lub zapewniły tymczasowe wsparcie dochodu – bez żadnych kar.

A więc co się stało i dlaczego ludzie są teraz zobowiązani do zwrotu podatku po otrzymaniu tak zwanego wstępnego rozliczenia na koniec roku 2020?

 

Dlaczego otrzymujesz podwyższony podatek

Jednym z powodów, dla których otrzymałeś rachunek podatkowy z Urzędu Skarbowego, jest to, że kiedy otrzymałeś płatność TWSS lub PUP, nie został odliczony podatek od tych dotacji.

Będziesz zobowiązany do zapłaty podatku PAYE i USC od płatności po zakończeniu roku podatkowego. Żądania podatkowe nie mają zastosowania do programu dopłat do wynagrodzeń za pracę (EWSS), ponieważ jest opodatkowany w normalny sposób. Jeśli nie otrzymywałeś płatności z TWSS lub PUP i otrzymałeś rachunek podatkowy z Revenue, jest to prawdopodobnie spowodowane niedopłaconym podatkiem od dochodu z tytułu zatrudnienia w ciągu roku.

Wstępne Rozliczenie roku (Statement of Liabilities) jest to wynik zobowiązań podatkowych osoby fizycznej za dany rok, zgodnie z zapisami Revenue. Nie wszyscy pracownicy otrzymają to oświadczenie, tylko pracownicy otrzymujący programy związane z Covid-19.

Witryna Revenue mówi: „To jest tylko wstępna kalkulacja. Pokaże, czy zapłaciłeś prawidłową kwotę podatku i USC za rok. Opiera się na informacjach przechowywanych w systemie Revenue. Wstępne zestawienie na koniec roku 2020 będzie zawierało wszelkie dotacje do wynagrodzeń zgłoszone przez pracodawcę. Dodatkowo, jeśli otrzymałeś zasiłek dla bezrobotnych w związku z pandemią z Social Welfare, zostanie on również uwzględniony ”.

 

Czy Potrzebuję pomocy?

Chętnie porozmawia z Tobą o tym, co jest najlepsze w Twojej sytuacji.

 

Z punktu widzenia pracodawcy …

Nie ma powodów do zmartwień, pod warunkiem, że prawidłowo wykonali swoje obowiązki pracodawcy w związku z programami Covid-19. W przypadku pracowników jest inaczej. Obowiązkiem pracownika jest zapłacenie niedopłaty podatku.

Ale jedną dobrą wiadomością jest to, że Revenue przynajmniej stara się ułatwić opłacenie niedopłaconego podatku na różne sposoby, więc jeśli nie jesteś w stanie spłacić swojego zobowiązania podatkowego teraz, powinieneś skontaktować się z Revenue, aby dowiedzieć się, co masz opcje spłacenia.

W niektórych przypadkach Urząd Skarbowy zezwala na korektę ulg podatkowych w celu odzyskania tej kwoty. Najcześciej spłacanie podatku zaczyna się od 2022 roku i będziesz miał cztery lata na spłatę pieniędzy w ten sposób. Najlepszym podejściem jest teraz przejrzenie własnego wstępnego Rozliczenia na koniec roku, a jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące spłaty, skontaktuj się z urzędem skarbowym.

 

Jak obniżyć podatek?

Jednym ze sposobów potencjalnego zmniejszenia zobowiązania podatkowego jest ubieganie się o ulgę podatkową na określone wydatki medyczne. Wydatki te muszą zostać zgłoszone w roku, w którym zostały poniesione, jednak jeśli nie ubiegałeś się o zwrot kosztów leczenia za poprzednie cztery lata, możesz ubiegać się o te wydatki z mocą wsteczną na formularzu 12 za pośrednictwem swojego konta MyAccount za odpowiedni rok podatkowy.

 

Innym źródłem ulgi jest dochodzenie ryczałtu w zależności od wykonywanego zawodu.

Zarówno w przypadku kosztów leczenia, jak i kosztów ryczałtowych, należy pamiętać, że jeśli w danym roku nie wystąpiło żadne zobowiązanie podatkowe, nie przysługuje Ci kredyt. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Revenue Nasz zespół obsługi klienta zawsze chętnie porozmawia z Tobą o tym, co jest najlepsze dla Twoich potrzeb

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące rachunku podatkowego, porozmawiaj z naszym zespołem obsługi klienta. Chętnie dostosujemy nasze usługi do Twoich potrzeb.